یکشنبه 08 مرداد 1391

دوربین های مداربسته هایک ویژن

فروشگاه حفاظت کالا

فروشگاه حفاظت کالا در زمینه فروش سیستم های تخصصی و امنیتی فعالیت میکند و دوربین های مداربسته با برند های شناخته شده و با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار مشتریان عزیز قرار میدهد

 

دوربین های مداربسته هایک ویژن    www.hikvision.ir

دوربین های مداربسته زدویو           www.zview-cctv.ir   

دوربین های مداربسته لیلین             www.meritlilin.ir

فروشگاه حفاظت کالا نمایندگی برندهای هایک ویژن و لیلین و زدویو در ایران

فروشگاه حفاظت کالا امادگی ارائه محصولات و خدمات پس از فروش میباشد

تمامی محصولات دارای 18 ماه گارانتی تعویض و 5 سال خدمات پس از فروش میباشد

موفق باشید


                                                             


لیست محصولات هایک ویژن


کارت های دی وی ار هایک ویژن


4008 HSI    کارت دی وی ار 8 کاناله هایک ویژن

4016 HSI    کارت دی وی ار 16 کاناله هایک ویژن

4004 HCI    کارت دی وی ار 4 کاناله هایک ویژن

4008 HCI   کارت دی وی ار 8 کاناله هایک ویژن

4016 HCI    کارت دی وی ار 16کاناله هایک ویژن

4216 HCI     کارت دی وی ار 16 کاناله هایک ویژن

4208HFVI    کارت دی وی ار 8 کاناله هایک ویژن

4216 HFVI   کارت دی وی ار 16 کاناله هایک ویژندوربین های مدار بسته اسپید دام هایک ویژن


DS-2AF1-401X      دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(Indoor)

DS-2AM1-502       دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(Indoor)

DS-2AM1-504       دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(Indoor)

DS-2AM1-506       دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(Indoor)

DS-2AM1-508       دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(Indoor)

DS-2AF1-714        دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(IR outdoor)

DS-2AF1-713-B      دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(IR outdoor)

DS-2AF1-716        دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(IR outdoor)

DS-2AF1-715-B     دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(IR outdoor)

DS-2AF1-718       دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(IR outdoor)

DS-2AM1-512     دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(outdoor)

DS-2AM1-514     دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(outdoor)

DS-2AM1-516     دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(outdoor)


DS-2AM1-518     دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن
(outdoor)


دستگاه های ضبط تصاویر هایک ویژن

دستگاه دی وی ار , دستگاه ان وی ار , دستگاه هیبرید, دی وی اس مدل هایک ویژن


DVR
DS-7204HVI-ST       دی وی ار 4 کاناله هایک ویژن

DVR
DS-7204HFI-ST       دی وی ار 4 کاناله هایک ویژن


DVR
DS-7208CIF           دی وی ار 8 کاناله هایک ویژن


DVR
DS-7208HVI-ST     دی وی ار 8 کاناله هایک ویژن

DVR
DS-7208HFI-ST     دی وی ار 8 کاناله هایک ویژن


DVR
DS-7308 HFI-ST     دی وی ار 8کاناله هایک ویژن

DVR
DS-7216 CIF          دی وی ار 16 کاناله هایک ویژن

DVR
DS-7216 HVI-ST     دی وی ار 16 کاناله هایک ویژن

DVR
DS-7216 HFI-ST      دی وی ار 16 کاناله هایک ویژن

DVR
DS-7316 HFI-ST      دی وی ار 16 کاناله هایک ویژن


DVR
DS-8108 HL-S          دی وی ار 8 کاناله هایک ویژن

DVS
DS-6101 HFI-IP-SD    دی وی اس هایک ویژن

DVS
DS-6101 HCI-SATA    دی وی اس هایک ویژن

DVS
DS-6104 HCI-SD       دی وی اس هایک ویژن

DVS
DS-6104 HCI-SATA    دی وی اس هایک ویژن

Hybrid
DS-7604 HI-S          هیبرید 4 کاناله هایک ویژن


Hybrid
DS-9004 HFI-SH     هیبرید 4 کاناله هایک ویژن

Hybrid
DS-9008 HFI-SH     هیبرید 8 کاناله هایک ویژن

Hybrid
DS-9016 HFI-SH    هیبرید 16 کاناله هایک ویژن

NVR
DS-7604 NI-S         ان وی ار 4 کانال هایک ویژن

NVR
DS-9508 NI-S        ان وی ار 8 کانال هایک ویژن

NVR
DS-9516 NI-S        ان وی ار 16 کانال هایک ویژندوربین های مدار بسته اسپید دام تحت شبکه


DS-2CD726F-PT      دوربین مدار بسته اسپید دام تحت شبکه هایک ویژن
(Indoor)

DS-2CD728PF-PT    دوربین مدار بسته اسپید دام تحت شبکه هایک ویژن
(Indoor)

DS-2DM1-502        دوربین مدار بسته اسپید دام تحت شبکه هایک ویژن
(Indoor)

DS-2DM1-504      دوربین مدار بسته اسپید دام تحت شبکه هایک ویژن
(Indoor)

DS-2DM1-508     دوربین مدار بسته اسپید دام تحت شبکه هایک ویژن
(Indoor)

DS-2DM1-512 Outdoor    دوربین مدار بسته اسپید دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2DM1-514 Outdoor     دوربین مدار بسته اسپید دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2DM1-518 Outdoor      دوربین مدار بسته اسپید دام تحت شبکه هایک ویژن


کیبرد و کنترلر هایک ویژن


DS-1002 KI    کیبرد هایک ویژن

DS-1003 KI    کیبرد هایک ویژن

DS-1100 KI    کیبرد هایک ویژندوربین های مدار بسته تحت شبکه هایک ویژن


DS-2CD893 PFWD-E       دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD853 F-E          دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه هایک ویژن


DS-2CD864FWD-E          دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه هایک ویژن
    

DS-2CD863 PF-E          دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه هایک ویژن


DS-2CD854 F-E          دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه هایک ویژن


DS-2CD883 F-E           دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه هایک ویژن


DS-2CD893PF-EW          دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه هایک ویژن


DS-2CD893 PFWD-EW       دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه هایک ویژن


DS-2CD8153 F-E    دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD7153-E      دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD783F-E      دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن
 
DS-2CD733F-E    دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD733F-EI   دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD793 PFWD-E  دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD793PFWD-EI  دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD763 PF-EI   دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD753 F-E      دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD753F-EI     دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD754F-E    دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD754F-EI    دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD754 FWD-EI   دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD763 PF-E      دوربین مدار بسته دام تحت شبکه هایک ویژن

DS-2CD8253F-EIS      دوربین صنعتی دید در شب تحت شبکه

DS-2CD8254F-EIS      دوربین صنعتی دید در شب تحت شبکه


دوربین های مدار بسته انالوگ هایک ویژن


DS-2CC102 P   دوربین مدار بسته صنعتی هایک ویژن

DS-2CC112 P    دوربین مدار بسته صنعتی هایک ویژن

DS-2CC1112 P   دوربین مدار بسته صنعتی هایک ویژن

DS-2CC1172 P   دوربین مدار بسته صنعتی هایک ویژن

DS-2CC1192 P   دوربین مدار بسته صنعتی هایک ویژن

DS-2CC1181 P   دوربین مدار بسته صنعتی هایک ویژن

DS-2CC1188 P-A    دوربین مدار بسته صنعتی هایک ویژن


دوربین های زوم هایک ویژن


DS-2CZ232 P     دوربین مدار بسته زوم هایک ویژن


DS-2CZ282 P    دوربین مدار بسته زوم هایک ویژندوربین های مدار بسته دام هایک ویژن


DS-2CC502P-M        دوربین مدار بسته دام هایک ویژن

DS-2CC572P-M        دوربین مدار بسته دام هایک ویژن

DS-2CC5132P          دوربین مدار بسته دام هایک ویژن

DS-2CC5102P          دوربین مدار بسته دام هایک ویژن

DS-2CC5192 P        دوربین مدار بسته دام هایک ویژن

DS-2CC512P-FB      دوربین مدار بسته دام هایک ویژن
 
DS-2CC592P-FB      دوربین مدار بسته دام هایک ویژن

DS-2CC577P-A       دوربین مدار بسته دام هایک ویژندوربین های مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن


DS-2CC5132P-IRP     دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC5132P-IR      دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC502P-IR       دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC512P-IR       دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC592P-IR       دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CE5582P VPIR3     دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC502P-IR3     دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC512P-IR3     دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC5192P-IR3    دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CE5582P-IR1    دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن

DS-2CC502P-IMB     دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن
 
DS-2CC572P-IMB     دوربین مدار بسته دام دید در شب هایک ویژن
دوربین های مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن


DS-2CC1132P-IR    دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CC112P-IR     دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CC192P-IR     دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CE1582P-IR1   دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CE1582P-IR3    دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CE1582P VFIR3    دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CC112P-IR3     دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CC192P-IR3     دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CC112P-IR5     دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CC102P-IRT    دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن

DS-2CC192P-IRT    دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب هایک ویژن


                                


لیست محصولات لیلین  LILIN


دوربین های مدار بسته اسپید دام لیلین


PIH-2128                دوربین مدار بسته اسپید دام لیلین
(IR Indoor)

PIH-7635 DH          دوربین مدار بسته اسپید دام لیلین
(Indoor)

ST-1308 P             دوربین مدار بسته اسپید دام لیلین
(Indoor)

PIH-7625 PF           دوربین مدار بسته اسپید دام لیلین
(Indoor)

PIH-7625 T           دوربین مدار بسته اسپید دام لیلین
(Indoor)

PIH-7625 DWPF    دوربین مدار بسته اسپید دام لیلین
(Indoor)

PIH-7525 DH (outdoor)    دوربین مدار بسته اسپید دام لیلین

PIH-7535 DH (outdoor)     دوربین مدار بسته اسپید دام لیلین

PIH-0308 T (outdoor)       دوربین مدار بسته اسپید دام لیلین


کیبرد و کنترلر لیلین


PIH-800 III   کیبرد لیلین

PIH-932 T  کیبرد لیلین

PIH-931 D   کیبرد لیلین

PIH-800 EK  کیبرد لیلین


دوربین های مدار بسته انالوگ لیلین


دوربین مدار بسته صنعتی لیلین


PIH-6022 p   دوربین مدار بسته صنعتی لیلین

PIH-8026 p   دوربین مدار بسته صنعتی لیلین

PIH-4026 p    دوربین مدار بسته صنعتی لیلین

PIH-4046 p    دوربین مدار بسته صنعتی لیلین
 
CMG-1086 P   دوربین مدار بسته صنعتی لیلین

CMG-152 p     دوربین مدار بسته صنعتی لیلین

CMG-158 p     دوربین مدار بسته صنعتی لیلین

CMG-178 p     دوربین مدار بسته صنعتی لیلین

CMG-176 P     دوربین مدار بسته صنعتی لیلین

CMW-128x     دوربین مدار بسته صنعتی لیلین

CMW-158x     دوربین مدار بسته صنعتی لیلین


دوربین های مدار بسته دام لیلین


ES-968 p   دوربین مدار بسته دام لیلین

ES-968 Hp   دوربین مدار بسته دام لیلین

PIH-2642 p    دوربین مدار بسته دام لیلین

PIH-2522 p    دوربین مدار بسته دام لیلین

PIH-2542 p    دوربین مدار بسته دام لیلین

PIH-2126 xp   دوربین مدار بسته دام لیلین

PIH-2146 xp   دوربین مدار بسته دام لیلین

PIH-2622 xp  دوربین مدار بسته دام لیلین

PIH-2642 xp   دوربین مدار بسته دام لیلین

CMD-2182 X   دوربین مدار بسته دام لیلین

PIH-2222 p    دوربین مدار بسته دام لیلین

PIH-2242 p    دوربین مدار بسته دام لیلین

PIH-2322 xp   دوربین مدار بسته دام لیلین

PIH-2342 xp   دوربین مدار بسته دام لیلین


دوربین مدار بسته دام دید در شب


ES-916 p  دوربین مدار بسته دام دید در شب لیلین

ES-916 Hp   دوربین مدار بسته دام دید در شب لیلین

PIH-0442 p   دوربین مدار بسته دام دید در شب لیلین

PIH-0746 XWP   دوربین مدار بسته دام دید در شب لیلین

CMR-352 X     دوربین مدار بسته دام دید در شب لیلین


دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب لیلین


ES-920 p    دوربین صنعتی دید در شب لیلین

ES-920 Hp   دوربین صنعتی دید در شب لیلین

PIH-0522 p   دوربین صنعتی دید در شب لیلین
 
PIH-0542 p    دوربین صنعتی دید در شب لیلین

ES-930 p      دوربین صنعتی دید در شب لیلین

ES-930 Hp    دوربین صنعتی دید در شب لیلین

CMR-128 X    دوربین صنعتی دید در شب لیلین

CMR-158 X    دوربین صنعتی دید در شب لیلین

CMR-7288 X   دوربین صنعتی دید در شب لیلین

PIH-0368 XWP  دوربین صنعتی دید در شب لیلین

PIH-0388 XWP  دوربین صنعتی دید در شب لیلین


دستگاه دی وی ار لیلین


DVR-204 A  دستگاه دی وی ار 4 کاناله لیلین lilin dvr

DVR-208 A  دستگاه دی وی ار 8 کاناله لیلین lilin dvr

DVR-508 D   دستگاه دی وی ار 8 کاناله لیلین lilin dvr

DVR-216 A   دستگاه دی وی ار 16 کاناله لیلین lilin dvr

PIH-2160 S   دستگاه دی وی ار 16 کاناله لیلین lilin dvr

PIH-6160 A   دستگاه دی وی ار 16 کاناله لیلین lilin dvr

PIH-6164 A   دستگاه دی وی ار 16 کاناله لیلین lilin dvr

DVR-516 D    دستگاه دی وی ار 16 کاناله لیلین lilin dvr

PIH-LMP 4     دستگاه دی وی ار 16 کاناله لیلین lilin dvr

PIH-816 III    دستگاه دی وی ار 16 کاناله لیلین lilin dvr

PIH-832 III    دستگاه دی وی ار 32 کاناله لیلین lilin dvr

PIH-864 III    دستگاه دی وی ار 64 کاناله لیلینlilin dvrدوربین های مدار بسته تحت شبکه لیلین


IPG- 012 ES  دوربین مدار بسته صنعتی تحت شبکه لیلین

IPD- 552 EX    دوربین مدار بسته دام تحت شبکه لیلین

IPR- 312 SX3   دوربین مدار بسته دام دید در شب تحت شبکه

IPR- 712 S     دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب تحت شبکه

IPR- 618 ES    دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب تحت شبکه

IPR- 485 XWP  دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب تحت شبکه

IPR- 418 ESX   دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب تحت شبکه

IPS- 2128 IP  دوربین مدار بسته اسپید دام دید در شب لیلین

IPS- 1358 IP  دوربین مدار بسته اسپید دام لیلین

IPS- 0358 IP   دوربین مدار بسته اسپید دام  لیلین


                                               


لیست محصولات زدویو 


دوربین های مدار بسته انالوگ زدویو


ZV-2005 B&W     دوربین مدار بسته پین هول زدویو

ZV-3115       دوربین مدار بسته پین هول زدویو

ZV-2115       دوربین مدار بسته پین هول زدویو

ZV-C500       دوربین مدار بسته پین هول زدویو

ZV-826         دوربین مدار بسته طرح دزد گیر زدویو

ZV-264        دوربین مدار بسته نیمه صنعتی زدویو

ZV-364         دوربین مدار بسته نیمه صنعتی زدویو

ZV-671           دوربین مدار بسته نیمه صنعتی زدویو
 
ZV-675           دوربین مدار بسته نیمه صنعتی زدویو

ZV-565            دوربین مدار بسته نیمه صنعتی زدویو

ZV-579              دوربین مدار بسته نیمه صنعتی زدویو

ZV-580             دوربین مدار بسته نیمه صنعتی زدویو

ZV-590 W&D     دوربین مدار بسته نیمه صنعتی زدویو


دوربین های مدار بسته دام زدویو


ZV-633     دوربین مدار بسته دام زدویو

ZV-694     دوربین مدار بسته دام زدویو

ZV- 2615   دوربین مدار بسته دام زدویو

ZV-230     دوربین مدار بسته دام زدویو

ZV-2449   دوربین مدار بسته دام زدویو

ZV-2449 V    دوربین مدار بسته دام زدویو

ZV-600 W&D    دوربین مدار بسته دام زدویو


دوربین های مداربسته دام دید در شب زدویو


ZV-636    دوربین مدار بسته دام دید در شب زدویو

ZV-610    دوربین مدار بسته دام دید در شب زدویو

ZV-620    دوربین مدار بسته دام دید در شب زدویو


دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب زدویو


ZV-667   دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب زدویو

ZV-668   دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب زدویو

ZV-669   دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب زدویو
 
ZV-670    دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب زدویو

ZV-680   دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب زدویو

ZV-690  دوربین مدار بسته صنعتی دید در شب زدویو


دستگاه دی وی ار زدویو


2004   دستگاه 4 کاناله

ZV-414   دستگاه 4 کاناله زدویو

ZV-814 H   دستگاه 4 کاناله زدویو

2008     دستگاه 8 کاناله

2008 WR  دستگاه 8 کاناله

ZV-408 WR     دستگاه 8 کاناله زدویو

ZV-808 H      دستگاه 8 کاناله زدویو

2016 H        دستگاه 16 کاناله

ZV-416 WR     دستگاه 16 کاناله زدویونیازمندیهای رایگان

سبد خرید شما

تعداد محصول 0
  1. محصول
  2. قیمت
  3. تعداد
جمع خرید شما 0 تومان
سبد خرید خالی کردن سبد خرید

دسته بندی محصولات

بنیاد خیریه دستهای مهربان

ارتباط انلاین

 

دوربین مدار بسته

دوربین های مداربسته,دوربین مداربسته,دستگاه دی وی ار,نمایندگی هایک ویژن,دوربین مداربسته لیلین,hikvision,هایک ویژن,دوربین مداربسته زدویو,نمایندگی لیلین,لیلین,دوربین مداربسته هایک ویژن,نمایندگی زدویو.LILIN,زدویو,دی وی ار لیلین,تحت شبکه هایک ویژن,دی وی ار زدویو,تحت شبکه لیلین,دی وی ار هایک ویژن,zview,ان وی ار هایک ویژن,کیبرد کنترل لیلین,پایه دوربین زدویو,کنترلر هایک ویژن,کیبرد لیلین,پایه دوربین هایک ویژن,لوازم جانبی لیلین,فروشگاه هایک ویژن,خرید دوربین مداربسته,فروش دوربین مداربسته,فروشگاه اینترنتی دوربین مداربسته

پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP