دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه(NVR) | دید در شب  20 متر

موردی یافت نشد